Naziv firme:
BRIJEST
Sjedište firme:
BRANILACA GRADA BB
75320 GRACANICA
Pravna forma:
Telefon:
+387 35 705200
Fax:
+387 35 705200
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: