Naziv firme:
BRIJEST
Sjedište firme:
BRANILACA GRADA BB
BA-75320 GRACANICA
Pravna forma:
Telefon:
+387 35 705 201
Fax:
+387 35 705 200
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: